ป้ายระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ 60×100 ซม

  • ป้ายระวังรถไฟ 500 เมตร
  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 120 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ชะลอความเร็ว เพิ่มความระมัดระวังบริเวณทางแยก