แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

จำหน่าย ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

จำหน่าย ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายไฟสามเหลี่ยม ป้ายไฟหยุดตรวจ แผงหยุดตรวจ ราคาถูก คุณภาพดี มีให้เลือกทั้งแบบ ป้ายไฟสามเหลี่ยม และป้ายไฟสี่เหลี่ยม โดยป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ มีให้เลือก 3 แบบ ด้วยกัน คือ แบบโปร่ง, แบบทึบ และแบบกล่องไฟ ส่วนป้ายไฟสี่เหลี่ยม มีให้เลือก 1 แบบ คือแบบกล่องไฟ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบทึบ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ


ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ หรือป้ายไฟหยุดตรวจ เป็นอุปกรณ์จราจรที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ใช้สำหรับการตั้งด่านตรวจ ของตำรวจ, ทหาร, หน่วยงานราชการต่างๆ หรือตามทางเข้าออกของโรงงาน เพื่อตรวจสอบผู้ขับขี่, ยวดยานพาหนะ และใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่ เพื่อการรักษาความปลอดภัย

ประเภทป้ายไฟหยุดตรวจ

ป้ายไฟหยุดตรวจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ และป้ายไฟสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ โดยป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จะเป็นที่นิยมใช้มากกว่า และมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบโปร่ง, แบบทึบ และแบบกล่องไฟ ส่วนป้ายไฟสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ จะมีให้เลือก 1 แบบ คือ แบบกล่องไฟ

1. ป้ายไฟสามเหลี่ยม

  • ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ - แบบโปร่ง
  • ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ - แบบทึบ
  • ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ - แบบกล่องไฟ

2. ป้ายไฟสี่เหลี่ยม

  • ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ - แบบกล่องไฟ

ส่งมอบ - ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายไฟหยุดตรวจ