ป้ายเขตโรงเรียน โซล่าเซลล์

  • มีป้ายรูปคนจูงเด็ก และป้ายเขตโรงเรียน
  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 144 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ระมัดระวังในเขตโรงเรียนที่มีเด็กเล็กใช้ถนน