ป้ายลดความเร็ว 30 กม./ชม. โซล่าเซลล์ 60 x 100 ซม. (ตัวเลขสติ๊กเกอร์)

  • มีป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว 30 กม./ชม. ขนาด 60×100 ซม.
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 120 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้จำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 30 กม./ชม.