ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์

  • มีป้ายเตือนเชฟรอน ขนาด 60×75 ซม.
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 126 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้เพิ่มระมัดระวังบริเวณทางโค้งต่างๆ