ป้ายคนข้ามถนน โซล่าเซลล์

  • มีป้ายคนข้ามถนน และป้ายเขตทางข้ามถนน
  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 144 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ระมัดระวังในเขตชุมชน ที่มีคนข้ามทางม้าลาย