ป้ายโรงพยาบาล โซล่าเซลล์

  • มีป้ายสัญลักษณ์โรงพยาบาล และป้ายข้อความ
  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 144 ดวง
  • ใช้สำหรับแจ้งผู้ใช้รถ ให้เพิ่มความระมัดระวังบริเวณโรงพยาบาล