ป้ายทางข้ามทางรถไฟ โซล่าเซลล์

  • มีป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟ และป้ายระวังรถไฟ
  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 144 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ระมัดระวังทางข้ามทางรถไฟ ที่ไม่มีเครื่องกั้นทาง