ป้ายเตือนหัวเกาะ โซล่าเซลล์ (ลูกศรเดียว)

  • มีป้ายบังคับให้ชิดซ้าย (บ.40) และป้ายเตือนจราจรแนวทางต่างๆ (ต.72)
  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 204 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ระมัดระวังเกาะกลางถนน