ป้ายระวังทางแยก โซล่าเซลล์

  • มีป้ายเตือนทางโทแยกทางเอก และป้ายระวังทางแยก
  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade
  • แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอด Ultra Bright LED ขนาด 5 มม. จำนวน 144 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ชะลอความเร็ว เพิ่มความระมัดระวังบริเวณทางแยก