ป้ายจราจร – ประเภทป้ายเตือน

  • แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส – ขนาด 45×45 ซม. 60×60 ซม. 75×75 ซม. และ 90×90 ซม.
  • ป้ายเตือนจราจร – มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง หรือต้องลดความเร็ว ในการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น
หมวดหมู่: