ป้ายความปลอดภัย – ประเภทป้ายเตือน

  • แบบสี่เหลี่ยม – 15 x 40 ซม. 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.
  • ป้ายความปลอดภัย – ประเภทป้ายเตือน วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้าถึงสภาพหน้างานในบริเวณนั้นว่า อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน หรือการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น
หมวดหมู่: