ป้ายจราจร – ประเภทป้ายแนะนำ

  • แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส – หลายขนาด
  • ป้ายแนะนำ – มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทาง และระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดการใช้บริการ
หมวดหมู่: