ป้ายจราจร – ประเภทป้ายบังคับ

  • แบบวงกลม – ขนาด 45 ซม. 60 ซม. 75 ซม. และ 90 ซม.
  • ป้ายห้าม ป้ายบังคับ – เป็นป้ายจราจร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมาย
หมวดหมู่: