ป้ายพลาสติก ติดกรวยจราจร

  • มีให้เลือก 2 แบบ คือ ป้ายวงกลม และป้ายสี่เหลี่ยม
  • ป้ายวงกลม ขนาด 11 นิ้ว
  • ป้ายสี่เหลียม ขนาด 10 x 12 นิ้ว
  • ติดสติ๊กเกอร์ พร้อมข้อความ ได้ทั้ง 2 ด้าน
  • ใช้ติดบนกรวยจราจร เพื่อแจ้งเตือนต่างๆ
หมวดหมู่: