ไฟกระพริบ LED (โซล่าร์เซลล์) – สำหรับไม้กั้น/แผงกั้น

  • ให้เลือก 2 สี คือ สีแดง และสีเหลือง
  • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ ไม่ต้องใช้ถ่าน
  • ให้แสงสว่างโดย หลอด ULTRA BRIGHT LED จำนวน 6 ดวง
  • ใช้เพื่อแจ้งเตือน ในเขตพื้นที่อันตราย, พื้นที่อุบัติเหตุ หรือบริเวณด่านตรวจตำรวจ
หมวดหมู่: