ไฟกระพริบ LED (ใช้ถ่าน) – สำหรับไม้กั้น/แผงกั้น

  • มีให้เลือก 2 สี คือ สีแดง และสีเหลือง
  • ฐานกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.
  • แป้นกลม LED มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
  • ให้แสงสว่างโดย หลอด ULTRA BRIGHT LED จำนวน 12 ดวง
  • ใช้เพื่อแจ้งเตือน ในเขตพื้นที่อันตราย, พื้นที่อุบัติเหตุ หรือบริเวณด่านตรวจตำรวจ
หมวดหมู่: