แผงกั้นจราจร มีไฟไซเรน – แบบไม่มีล้อ

  • มีความยาวแผงกั้น 3 ขนาด – 100 ซม., 150 ซม., และ 200 ซม.
  • มีระบบไฟ 3 แบบ – แบบ 12V, แบบ 220V, แบบ 12V และ 220V
  • มีไฟไซเรน แบบหมุน ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ดวง
  • อบด้วยสีฝุ่น แข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ
  • ใช้กั้นพื้นที่ต่างๆ, แบ่งเขตห้ามเข้า ห้ามจอด บนท้องถนน หรือในลานจอดรถ
หมวดหมู่: