แผงกั้นจราจรพลาสติก ยืดหดได้ – สูง 96 ซม. ยาว 250 ซม.

  • ความสูง 96 ซม.
  • ความยาว 27 – 250 ซม.
หมวดหมู่: