แผงกั้นจราจร ยืดหดได้ – แบบไม่มีล้อ สูง 105 ซม. ยาว 250 ซม.

  • ความสูง 105 ซม.
  • ความยาว 15 – 250 ซม.
หมวดหมู่: