แผงกั้นจราจร พลาสติก ยืดหดได้ – สูง 100 ซม. ยาว 390 ซม.

  • ความสูง 100 ซม.
  • ความยาว 30 – 390 ซม.
หมวดหมู่: