ยางชะลอความเร็ว ขนาด 100 x 50 x 7.5 ซม. – แถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

  • ประกอบด้วยยาง 2 ส่วน
  • ยางส่วนกลาง : หน้ากว้าง 100 ซม., ยาว 50 ซม., สูง 7.5 ซม.
  • ยางปิดท้าย : หน้ากว้าง 100 ซม., ยาว 25 ซม., สูง 7.5 ซม.
  • มาพร้อมแถบสะท้อนแสง รูปลูกศร
  • ช่วยชะลอความเร็วรถ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน