ยางชะลอความเร็ว 30 x 100 x 6 ซม. – ช่องร้อยสายไฟ 2 ช่อง

  • ประกอบด้วยยาง 2 ส่วน
  • ยางส่วนกลาง : หน้ากว้าง 30 ซม., ยาว 100 ซม., สูง 6 ซม.
  • ยางปิดท้าย : หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 6 ซม.
  • มีช่องร้อยสายไฟ 2 ช่อง
  • ช่วยชะลอความเร็วรถ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน