ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35 x 100 x 5 ซม.

  • ประกอบด้วยยาง 2 ส่วน
  • ยางส่วนกลาง : หน้ากว้าง 35 ซม., ยาว 100 ซม., สูง 5 ซม.
  • ยางปิดท้าย : หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 17.5 ซม. สูง 5 ซม.
  • ช่วยชะลอความเร็วรถ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน