ยางชะลอความเร็ว แบบเคลื่อนย้ายได้ พับเก็บได้

  • สามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้
  • หน้ากว้าง 23 ซม., ยาว 300 ซม., สูง 4 ซม.
  • เมื่อม้วนพับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 54 ซม.
  • มีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงช่วยในการมองเห็น
  • ช่วยชะลอความเร็วรถ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน