เสาจราจรแบ่งเลน 60 ซม. แบบเหล็ก ล็อคได้ พับเก็บได้

  • ความสูง 60 ซม.
  • ล็อคได้ และพับเก็บได้
หมวดหมู่: