เสาจราจรแบ่งเลน 110 ซม. ฐานยาง – แบบหัวสมอ

  • ความสูง 110 ซม.
  • ตัวเสาทำจากวัสดุ PE, ฐานทำจากยางธรรมชาติ
  • มีแถบสะท้อนแสงขนาดใหญ่
หมวดหมู่: