เสาจราจรแบ่งเลน 110 ซม. ฐานยาง – แบบห่วงคล้อง

  • ความสูง 110 ซม.
  • ตัวเสาทำจากวัสดุ PE, ฐานทำจากยางธรรมชาติ
  • แถบสะท้อนแสง 2 แถบ
หมวดหมู่: