เสาจราจรแบ่งเลน 110 ซม. ฐานยาง – แบบทรงกรวย (ซ้อนได้)

  • ความสูง 110 ซม.
  • ตัวเสาทำจากวัสดุ PE, ฐานทำจากยางธรรมชาติ
  • มีแถบสะท้อนแสงขนาดใหญ่
หมวดหมู่: