สายกั้นทางเดิน แบบติดผนัง – ยาว 10 เมตร

  • สายมีให้เลือก 5 สี คือ แดง, น้ำเงิน, ดำ, เขียว และ ส้ม
  • สายยืดสูงสุดได้ 10 เมตร
  • ใช้ติดกับผนัง เพื่อใช้กั้นพื้นที่เข้า-ออก
  • นิยมใช้กั้นพื้นที่, กั้นทางเข้าประตู, กั้นช่องทางเดิน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ