อะไหล่หัวเสากั้นทางเดิน สายดึงกลับอัตโนมัติ – ยาว 2, 3, 5 เมตร

  • ใช้สำหรับเสียบเข้ากับหัวเสากั้นทางเดิน สแตนเลส
  • สายมีให้เลือก 5 สี คือ แดง,น้ำเงิน, ดำ, เขียว และส้ม
  • มีความยาว 3 ขนาด คือ 2, 3 และ 5 เมตร
  • สายดึงกลับได้เองอัตโนมัติ และสามารถล๊อคเข้ากับตัวเสียบล็อก
หมวดหมู่: