อาอาจราจร ครบเครื่อง เรื่องจราจร

ติดต่อสอบถาม: 02-688-9477, 02-221-3474, 088-254-2370, 086-999-0075 อีเมล: rrpanich@gmail.com

- จำหน่ายอุปกรณ์จราจร และให้บริการระบบการจราจรครบวงจร -

Add Friend
traffic_light_decor
แผงผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า:
02-688-9477

หมวดหมู่สินค้า

 

 

Add Friend

ติดต่อเรื่องสินค้าอุปกรณ์จราจร

Line ID: @rr-traffic

Pure Place รังสิต

สถานที่ : Pure Place รังสิต

 

 

ติดตั้งยางชะลอความเร็ว รุ่นพิเศษ แบบมีช่องว่างสำหรับร้อยท่อสายไฟ หรือ ท่อน้ำ
1. มีขนาด 40 ซม. (กว้าง) x 50 ซม. (ยาว) x 6 ซม. (สูง)
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ยางดำ 2 อัน และ เหล็กครอบสีเหลือง 1 ท่อน
3. ขนาดช่องว่างสำหรับร้อยสายไฟ 12 ซม. (กว้าง) x 5 ซม. (สูง)
4. สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 40 ตัน
5. เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

 

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมการติดตั้งยางชะลอความเร็ว แบบมีช่องว่างสำหรับร้อยท่อสายไฟ หรือ ท่อน้ำ

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงการเตรียมวางท่อน้ำ และเจอะพื้นเพื่อเตรียมวางเหล็กครอบสีเหลือง

 

 

รูปที่ 3 แสดงการติดตั้งเหล็กครอบสีเหลือง และยางกันกระแทกสีดำ

 

 

รูปที่ 4 แสดงการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานก่อนส่งมอบงาน

 

 

รูปที่ 5 แสดงการทดสอบการใช้งานจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้ง ยางชะลอความเร็ว สีดำ แบบมีช่องร้อยสายไฟ 2 ช่อง

  

  

รูปที่6 แสดงภาพรวมการติดตั้งยางชะลอความเร็ว สีดำ แบบมีช่องร้อยสายไฟ 2 ช่อง

 

 

 

 

รูปที่7 แสดงการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานก่อนส่งมอบงาน

 

 

 

 

 

รูปที่8 แสดงการทดสอบการใช้งานจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า:
02-688-9477