อาอาจราจร ครบเครื่อง เรื่องจราจร

ติดต่อสอบถาม: 02-688-9477, 02-221-3474, 088-254-2370, 086-999-0075 อีเมล: rrpanich@gmail.com

- จำหน่ายอุปกรณ์จราจร และให้บริการระบบการจราจรครบวงจร -

Add Friend
traffic_light_decor
แผงผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า:
02-688-9477

หมวดหมู่สินค้า

 

 

Add Friend

ติดต่อเรื่องสินค้าอุปกรณ์จราจร

Line ID: @rr-traffic

++
Results 1 - 4 of 4

ป้ายไฟหยุดตรวจ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง     ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบทึบ     ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ

 

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ

 

 

 

1. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง

 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง แบนเนอร์นอก

 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง ตารางนอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

1. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง มีให้เลือก 3 แบบ คือ

1.1 แบบ 1 ระบบ - แรงดันไฟ 12V (สำหรับใช้กับแบตเตอรี่)

1.2 แบบ 1 ระบบ – แรงดันไฟ 220V (สำหรับใช้กับไฟบ้าน)

1.3 แบบ 2 ระบบ – สามารถใช้กับแรงดันไฟทั้ง 12V และ 220V (มาพร้อมหม้อแปลง)

2.มีความสูงประมาณ 160 ซม. และยาวประมาณ 100 ซม.

3.มีไฟไซเรน แบบหมุน ขนาดฐาน 5 นิ้ว จำนวน 1 ดวง

4.มีหลอดไฟนีออน แบบยาว จำนวน 2 ดวง (ด้านละ 1 ดวง)

5.มีป้ายจราจร วงกลม หยุดตรวจ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ขนาด 45 ซม. จำนวน 1 ป้าย

6.มีแผ่นเหล็กขนาด 20 x 70 ซม. (กว้างxยาว) สำหรับติดชื่อหน่วยงาน

7.มีสายไฟยาวประมาณ 15 เมตร
8.พร้อมล้อยางไนลอน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 อัน

 

คุณสมบัติ / จุดเด่น

1. ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ใช้สำหรับตั้งด่านของตำรวจ หรือหน่วยงานข้าราชการ เอกชน และโรงงานต่างๆ ที่ต้องการตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือควบคุมการเข้าออกเพื่อการรักษาความปลอดภัย

 

ชื่อเรียก – ป้ายไฟสามเหลี่ยม ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายไฟหยุดตรวจ แผงหยุดตรวจ

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

2. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบทึบ

 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบทึบ แบนเนอร์นอก

 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบทึบ ตารางนอก

 

 

 

รายละเอียดทั่วไป

1. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบทึบ มีให้เลือก 3 แบบ คือ

1.1 แบบ 1 ระบบ - แรงดันไฟ 12V (สำหรับใช้กับแบตเตอรี่)

1.2 แบบ 1 ระบบ – แรงดันไฟ 220V (สำหรับใช้กับไฟบ้าน)

1.3 แบบ 2 ระบบ – สามารถใช้กับแรงดันไฟทั้ง 12V และ 220V (มาพร้อมหม้อแปลง)

2.มีความสูงประมาณ 180 ซม. และยาวประมาณ 100 ซม.

3.มีไฟไซเรน แบบหมุน ขนาดฐาน 5 นิ้ว จำนวน 1 ดวง

4.มีหลอดไฟนีออน แบบยาว จำนวน 2 ดวง (ด้านละ 1 ดวง) – ติดด้านนอก

5.ติดสัญลักษณ์ หยุดตรวจ พร้อมชื่อหน่วยงาน ทั้ง 2 ด้าน บนแผ่นอลูมิเนียม ด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสง

6.มีกล่องขนาด 30 x 90 x 30 ซม. (กxยxสูง) สำหรับ เก็บสายไฟ, หม้อแปลง หรือแบตเตอรี่

7.มีสายไฟยาวประมาณ 15 เมตร
8.พร้อมล้อยางไนลอน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 อัน

 

คุณสมบัติ / จุดเด่น

1. ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ใช้สำหรับตั้งด่านของตำรวจ หรือหน่วยงานข้าราชการ เอกชน และโรงงานต่างๆ ที่ต้องการตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือควบคุมการเข้าออกเพื่อการรักษาความปลอดภัย

 

ชื่อเรียก –  ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายไฟหยุดตรวจ แผงหยุดตรวจ

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายไฟสามเหลี่ยม แบบทึบ โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

3. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ

 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ แบนเนอร์นอก

 

 

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ ตารางนอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

1. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ มีให้เลือก 3 แบบ คือ

1.1 แบบ 1 ระบบ - แรงดันไฟ 12V (สำหรับใช้กับแบตเตอรี่)

1.2 แบบ 1 ระบบ – แรงดันไฟ 220V (สำหรับใช้กับไฟบ้าน)

1.3 แบบ 2 ระบบ – สามารถใช้กับแรงดันไฟทั้ง 12V และ 220V (มาพร้อมหม้อแปลง)

2.มีความสูงประมาณ 180 ซม. และยาวประมาณ 100 ซม.

3.มีไฟไซเรน แบบหมุน ขนาดฐาน 5 นิ้ว จำนวน 1 ดวง

4.มีหลอดไฟนีออน แบบยาว จำนวน 2 ดวง (ติดด้านในกล่องไฟ)

5.ติดสัญลักษณ์ หยุดตรวจ พร้อมชื่อหน่วยงาน ทั้ง 2 ด้าน บนแผ่นพลาสติกสีขาว ชนิดโปร่งแสง ด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสง

6.มีกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 30 x 90 x 30 ซม. (กxยxสูง) สำหรับ เก็บสายไฟ, หม้อแปลง หรือแบตเตอรี่

7.มีสายไฟยาวประมาณ 15 เมตร
8.พร้อมล้อยางไนลอน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 อัน

 

คุณสมบัติ / จุดเด่น

1. ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ใช้สำหรับตั้งด่านของตำรวจ หรือหน่วยงานข้าราชการ เอกชน และโรงงานต่างๆ ที่ต้องการตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือควบคุมการเข้าออกเพื่อการรักษาความปลอดภัย

 

ชื่อเรียก – ป้ายไฟสามเหลี่ยม ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายไฟหยุดตรวจ แผงหยุดตรวจ

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายไฟสามเหลี่ยม แบบกล่องไฟ โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

4. ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ

 

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ แบนเนอร์นอก

 

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ ตารางนอก

 

 

 

 

รายละเอียดทั่วไป

1. ป้ายสี่หลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ มีให้เลือก 3 แบบ คือ

1.1 แบบ 1 ระบบ - แรงดันไฟ 12V (สำหรับใช้กับแบตเตอรี่)

1.2 แบบ 1 ระบบ – แรงดันไฟ 220V (สำหรับใช้กับไฟบ้าน)

1.3 แบบ 2 ระบบ – สามารถใช้กับแรงดันไฟทั้ง 12V และ 220V (มาพร้อมหม้อแปลง)

2.มีความสูงประมาณ 160 ซม. และยาวประมาณ 125 ซม.

3. กล่องไฟสี่เหลี่ยม มีขนาด 30 x 125 x 80 ซม. (กxยxสูง)

4.มีไฟไซเรน แบบหมุน ขนาดฐาน 5 นิ้ว จำนวน 2 ดวง

5.มีหลอดไฟนีออน แบบยาว จำนวน 2 ดวง (ติดด้านในกล่องไฟ)

6. มีป้ายจราจร วงกลม หยุดตรวจ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ขนาด 45 ซม. จำนวน 2 ป้าย (ด้านละ 1 ป้าย)

7.ติดข้อความ พร้อมชื่อหน่วยงาน ทั้ง 2 ด้าน บนแผ่นพลาสติกสีขาว ชนิดโปร่งแสง ด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสง

8.มีกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 30 x 90 x 30 ซม. (กxยxสูง) สำหรับ เก็บสายไฟ, หม้อแปลง หรือแบตเตอรี่

9.มีสายไฟยาวประมาณ 15 เมตร
10.พร้อมล้อยางไนลอน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 อัน

 

คุณสมบัติ / จุดเด่น

1. ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ใช้สำหรับตั้งด่านของตำรวจ หรือหน่วยงานข้าราชการ เอกชน และโรงงานต่างๆ ที่ต้องการตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือควบคุมการเข้าออกเพื่อการรักษาความปลอดภัย

 

ชื่อเรียก – ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผงหยุดตรวจ ป้ายไฟหยุดตรวจ

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

 

RR-Traffic.com | อาอาจราจร เราเป็นผู้ให้บริการด้านระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร ทั้งระบบการจราจร และระบบลานจอดรถ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทห้างร้านต่างๆมากมาย ปัจจุบันได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยบริการสมบูรณ์แบบครบวงจร One Stop Service ดูแลระบบโดยผู้ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี

 

นึกถึงอุปกรณ์จราจร นึกถึง อาอาจราจร ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงได้ที่ 02-688-9477

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า:
02-688-9477