อาอาจราจร ครบเครื่อง เรื่องจราจร

ติดต่อสอบถาม: 02-688-9477, 02-221-3474, 088-254-2370, 086-999-0075 อีเมล: rrpanich@gmail.com

- จำหน่ายอุปกรณ์จราจร และให้บริการระบบการจราจรครบวงจร -

Add Friend
traffic_light_decor
แผงผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า:
02-688-9477

หมวดหมู่สินค้า

 

 

Add Friend

ติดต่อเรื่องสินค้าอุปกรณ์จราจร

Line ID: @rr-traffic

++
Results 1 - 12 of 12

ป้ายจราจร

ป้ายจราจร (ป้ายบังคับ)     ป้ายจราจร (ป้ายเตือน)     ป้ายจราจร (ป้ายแนะนำ)

 

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายห้าม)     ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายป้องกันอัคคีภัย)     ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายเตือน)

 

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายบังคับ)     ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายสารนิเทศ)     ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายสถิติ)

 

ป้ายจราจร LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์

 

 

1. ป้ายจราจร (ป้ายบังคับ)

 

ป้ายจราจร (ป้ายบังคับ) แบนเนอร์นอก

 

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทป้ายจราร - สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายบังคับ – วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมาย

2. ป้ายเตือน – วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังและหรือต้องลงความเร็วในการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

3. ป้ายแนะนำ – วัตถุประสงค์ของป้ายแนะนำ มีไว้เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดการใช้บริการทางหลวงนั้นๆด้วย

(ข้อมูลจากคู่มือและมาตราฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง)

 

รูปทรงและขนาดป้ายจราจร

1.แบบวงกม – ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 45 ซม. 60 ซม. 75 .ซม. ฯลฯ

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 4 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

3.สติกเกอร์สะท้อนแสง High Intensity Grade

4.สติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายจราจร (ป้ายบังคับ) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

2. ป้ายจราจร (ป้ายเตือน)

 

ป้ายจราจร (ป้ายเตือน) แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทป้ายจราร - สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายบังคับ – วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมาย

2. ป้ายเตือน – วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังและหรือต้องลงความเร็วในการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

3. ป้ายแนะนำ – วัตถุประสงค์ของป้ายแนะนำ มีไว้เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดการใช้บริการทางหลวงนั้นๆด้วย

(ข้อมูลจากคู่มือและมาตราฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง

)

รูปทรงและขนาดป้ายจราจร

1.แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส – ขนาด 45x45 ซม. , 60x60 ซม. , 75x75 ซม.

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 4 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

3.สติกเกอร์สะท้อนแสง High Intensity Grade

4.สติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายจราจร (ป้ายเตือน) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

3. ป้ายจราจร (ป้ายแนะนำ)

 

ป้ายจราจร (ป้ายแนะนำ) แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทป้ายจราร - สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายบังคับ – วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมาย

2. ป้ายเตือน – วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังและหรือต้องลงความเร็วในการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

3. ป้ายแนะนำ – วัตถุประสงค์ของป้ายแนะนำ มีไว้เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดการใช้บริการทางหลวงนั้นๆด้วย

(ข้อมูลจากคู่มือและมาตราฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง)

 

รูปทรงและขนาดป้ายจราจร

1.แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 4 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

3.สติกเกอร์สะท้อนแสง High Intensity Grade

4.สติกเกอร์สะท้อนแสง Diamond Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายจราจร (ป้ายแนะนำ) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

4. ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายห้าม)

 

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายห้าม) แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทป้ายเซฟตี้ - สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายห้าม – วัตถุประสงค์ของป้ายห้าม มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัทเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานคนอื่นและต่อบริษัทเอง

2. ป้ายเตือน – วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้าถึงสภาพหน้างานในบริเวณนั้นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานหรือการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

3. ป้ายบังคับ – วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัท

 

รูปทรงและขนาดป้ายเซฟตี้ – โดยทั่วไป แบ่งได้ 4 ขนาด ดังนี้

1.ขนาด 15x40 ซม.

2.ขนาด 20x30 ซม.

3.ขนาด 30x45 ซม.

4.ขนาด 37.5x45 ซม.

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 2 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายห้าม) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

5. ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายป้องกันอัคคีภัย)

 

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายป้องกันอัคคีภัย) แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทป้ายเซฟตี้ - สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายห้าม – วัตถุประสงค์ของป้ายห้าม มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัทเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานคนอื่นและต่อบริษัทเอง

2. ป้ายเตือน – วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้าถึงสภาพหน้างานในบริเวณนั้นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานหรือการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

3. ป้ายบังคับ – วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัท

 

รูปทรงและขนาดป้ายเซฟตี้ – โดยทั่วไป แบ่งได้ 5 ขนาด ดังนี้

1.ขนาด 15x40 ซม.

2.ขนาด 20x30 ซม.

3.ขนาด 30x45 ซม.

4.ขนาด 37.5x45 ซม.

5.ขนาด 15x15x30 ซม. (แบบพับ)

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 2 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายป้องกันอัคคีภัย) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

6. ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายเตือน)

 

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายเตือน) แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทป้ายเซฟตี้ - สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายห้าม – วัตถุประสงค์ของป้ายห้าม มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัทเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานคนอื่นและต่อบริษัทเอง

2. ป้ายเตือน – วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้าถึงสภาพหน้างานในบริเวณนั้นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานหรือการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

3. ป้ายบังคับ – วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัท

 

รูปทรงและขนาดป้ายเซฟตี้ – โดยทั่วไป แบ่งได้ 4 ขนาด ดังนี้

1.ขนาด 15x40 ซม.

2.ขนาด 20x30 ซม.

3.ขนาด 30x45 ซม.

4.ขนาด 37.5x45 ซม.

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 2 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายเตือน) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

7. ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายบังคับ)

 

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายบังคับ) แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทป้ายเซฟตี้ - สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายห้าม – วัตถุประสงค์ของป้ายห้าม มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัทเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานคนอื่นและต่อบริษัทเอง

2. ป้ายเตือน – วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้าถึงสภาพหน้างานในบริเวณนั้นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานหรือการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

3. ป้ายบังคับ – วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัท

 

รูปทรงและขนาดป้ายเซฟตี้ – โดยทั่วไป แบ่งได้ 6 ขนาด ดังนี้

1.ขนาด 15x40 ซม.

2.ขนาด 20x30 ซม.

3.ขนาด 30x45 ซม.

4.ขนาด 37.5x45 ซม.

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 2 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายบังคับ) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

8. ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายสารนิเทศ)

 

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายสารนิเทศ) แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

ประเภทป้ายเซฟตี้ - สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ป้ายห้าม – วัตถุประสงค์ของป้ายห้าม มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัทเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานคนอื่นและต่อบริษัทเอง

2. ป้ายเตือน – วัตถุประสงค์ของป้ายเตือน มีไว้เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้าถึงสภาพหน้างานในบริเวณนั้นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานหรือการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้น

3. ป้ายบังคับ – วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัท

 

รูปทรงและขนาดป้ายเซฟตี้ – โดยทั่วไป แบ่งได้ 6 ขนาด ดังนี้

1.ขนาด 15x40 ซม.

2.ขนาด 20x30 ซม.

3.ขนาด 37.5x45 ซม.

4.ขนาด 30x90 ซม.

5.ขนาด 30x240 ซม.

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 2 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายสารนิเทศ) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

9. ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายสถิติ)

 

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายสถิติ) แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

ประโยชน์ของป้ายสถิติความปลอดภัย

1.ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบเกี่ยวกับสถิติความปลอดภัยขององค์กร

2.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ทางบริษัทมีการจัดการด้านการป้องกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อให้พนักงานและลูกค้าเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตขึ้นมานั้น มาจากกระบวนทำงานที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

3.แสดงให้เห็นเป้าหมายด้านการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันทำให้ประสบผลสำเร็จ

 

รูปแบบและขนาดป้ายสถิติความปลอดภัย – โดยทั่วไป แบ่งได้ 2 ขนาด ดังนี้

1.ขนาด 90x180 ซม.

2.ขนาด 120x240 ซม.

 

วัสดุแผ่นรองหลัง ป้ายจราจร – โดยทั่วไป ทำจากวัสดุ 2 ประเภท ดังนี้

1.เหล็กซิงค์ – ความหนา 1.2 มม.

2.อลูมิเนียม – ความหนา 2 มม.

 

วัสดุผิวหน้า ป้ายจราจร – สามารถติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เคลือบผิวหน้า ได้ 2 ประเภทดังนี้

1.สติกเกอร์สะท้อนแสง Commercial Grade

2.สติกเกอร์สะท้อนแสง Engineer Grade

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย (ป้ายสถิติ) โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

10. ป้ายจราจร LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์

 

 

ป้ายจราจร LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ แบนเนอร์นอก

 

 

รายละเอียดทั่วไป

1. กล่องป้ายจราจร: ทำจากวัสดุอลูมิเนียมพร้อมพับขอบ ขนาด 60x60x6.5 ซม. (กว้างxยาวxหนา) ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M Engineering Grade

2. แผงโซล่าร์เซล์: มีขนาด 10V/5W ทำจากวัสดุ Polycrystalline Silicon มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี สามารถปรับตำแหน่งขึ้นลงของแผงโซล่าร์เซลล์ได้ เพื่อปรับองศาและเพิ่มความสามารถในการรับแสงอาทิตย์ได้ดียิ่งขึ้น

3. แบตเตอรี่: เป็น High Temperature Polymer Lithium Battery ขนาด 7.4V/4.4AH มีอายุการใช้งานได้มากกว่า 3 ปี

4. หลอด LED: ใช้หลอด Super Bright Anti-Fog LED ขนาด 5 มม. สามารถมองจากระยะไกลได้มากกว่า 800 เมตร

5. ฟังก์ชั่นการทำงาน: ชาร์จไฟในเวลากลางวัน เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซล่าร์เซลล์ และจะทำงานโดยการกระพริบอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ความสว่างในพื้นที่น้อย

6. ระยะเวลาในการทำงาน: สามารถทำงานแบบกระพริบได้ถึง 40 ชั่วโมง เมื่อทำการชาร์จไฟอย่างเต็มที่อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

7. สามารถทำงานได้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -30 องศา ถึง 65 องศาเซลเซียส

8. มีระดับป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ IP65

 

1. Solar panel: 10v/5W polycrystalline silicon ,lifetime >10 years

2. Battery: High temperature polymer lithium battery 7.4V / 4.4AH, life> 3 years

3. LED type:¢5, Super Bright LED, and led colour is white,view distance >800m.

4. Working mode: daytime charging, flashing at night+Light control switch.

5. Work time :can work 40h when it basked fully for 8h

6. Work environment:  can work normally at -30℃~+65℃,constant work time> 200H.

7. Waterproof grade :IP65

8. Assembly parts : Screw

9. Material: Aluminum bending + Engineer level reflective sheet

10. Product size:600*600*65

 

สอบถามเพิ่มเติม ป้ายจราจร LED พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์  โทร:

02-688-947702-222-578002-221-3474088-254-2370088-254-2371086-999-0075

 

rr traffic contact 1rr traffic contact 2rr traffic contact 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR-Traffic.com | อาอาจราจร เราเป็นผู้ให้บริการด้านระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร ทั้งระบบการจราจร และระบบลานจอดรถ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทห้างร้านต่างๆมากมาย ปัจจุบันได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยบริการสมบูรณ์แบบครบวงจร One Stop Service ดูแลระบบโดยผู้ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี

 

นึกถึงอุปกรณ์จราจร นึกถึง อาอาจราจร ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงได้ที่ 02-688-9477

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า:
02-688-9477